Oldal nyomtatása

Társadalmi felelősség

A fenntarthatóság minden, TAKKT-csoporthoz tartozó üzletegység vállalati filozófiájának központi témája. A TAKKT vezetői jó példát mutatnak a munkatársaiknak. A TAKKT AG-nál a fenntarthatóság különböző cselekvési területeken képviselteti magát. A fenntarthatóságnak a napi folyamatok szervezésében már szerves alkotóelemnek kell lennie, mert a fenntarthatóságra törekvő üzleti rendszert csak így lehet átültetni és megvalósítani. A fenntartható cselekvés azt jelenti, hogy ökonómiai, ökológiai és szociális szempontokat kell egy vállalaton belüli kereskedelembe integrálni.

Átlátható jelentéstételi eszköz – a fenntarthatósági jelentés

A TAKKT-csoport a Global Reporting Initiative (GRI) szabvány szerinti fenntarthatósági jelentésben közli, milyen módon közelít a fenntarthatósági céljaihoz. A GRI jelentés a nagyfokú átláthatósága és pontossága révén emelkedik ki. A jelentés keretén belül a TAKKT AG mind a számok és tények, mind a vállalati értékek és cselekvési minták révén bemutatkozik.
A már sikeresen megvalósított optimalizálási intézkedések és a fenntarthatóság javítására való nagyfokú készség pozitív benyomást keltenek. Kattintson ide, hogy a részletes 2014-es, „We deliver” c. fenntarthatósági jelentésbe betekintsen.

A cél – a TAKKT mint példakép

A TAKKT világelső szeretne lenni az üzleti felszerelésekkel foglalkozó, speciális csomagküldő szolgálatok között, és 2016-ig az ágazat példaképe szeretne lenni a fenntarthatóság tekintetében. Ahhoz, hogy ezt a pozíciót elfoglalja, fontos köztes célokat kell elérnie.

A beszerzésnél alkalmazott beszállítói fejlesztő programmal azt szeretné elérni, hogy az üzleti partnerek és a beszállítók ugyanolyan hangsúlyt fektessenek a fenntartható gazdaságra, mint maga a vállalat. A beszállítókat a fontos fenntarthatósági szempontok szerint értékeljük.

A TAKKT-csoport munkatársait világszerte azzal kötik a vállalathoz, hogy korrekt munkafeltételeket, valamint képzési és továbbképzési lehetőségeket kínálnak számukra.

A TAKKT-csoporthoz tartozó üzletegységek munkatársai továbbá lehetőséget kapnak arra, hogy a helyi környezetükben társadalmi tevékenységet vállaljanak, és szociális projekteket támogassanak munkaórákkal, a vállalatuk hozzájárulásával.

Ezenkívül az éghajlati teljesítményeket a források kímélő kezelésével tovább kell javítani, és a CO2-semleges szállítást ki kell építeni.

A fenntarthatóságért felelős menedzsment azt a stratégiát követi, amely a vállalatnak megtérülő növekedést kínál, miközben fenntartható gazdálkodást biztosít. Ezt az ügyfelekkel való szoros kapcsolat, a termék- és szervizminőség javítása és az elektronikus kereskedelem kiépítése révén valósítja meg. Ezen kívül a minőség és biztonság javítása a vásárlásnál, valamint további kereskedési platformok és ügyfelek szerzése jelentősen hozzájárulhatnak a cél eléréséhez.

Corporate Responsibility

2011-ben a TAKKT megalapította a SCORE fenntartható fejlődés programot („Sustainable Corporate Responsibility”), amely a fenntarthatóság-menedzsmentet a vállalatok minden szakterületének és értékteremtő fokozatának közös feladataként kezeli.

2012-ben a vállalat aktívan támogatni kezdte az ENSZ Global Compact programját, amelynek alapját tíz általánosan elfogadott irányelv képezi az emberi jogok, a munkanormák, a környezetvédelem és a korrupció leküzdése területén. Az aktuális jelentéssel a Global Compact „Advanced Level” szintjét szeretné elérni.

A TAKKT a fenntartható fejlődés elindítására való törekvéseivel egy hat központi cselekvési területből álló fenntarthatósági stratégiát (Corporate Responsibility) határozott meg:
 

  1. Cselekvési terület: vásárlás – Fenntartható termékek és a beszállítók értékelése
  2. Cselekvési terület: logisztika – CO2-kompenzált szállítási utak kínálata
  3. Cselekvési terület: marketing – A papír alapú reklámeszközök csökkentése, CO2-kibocsátás csökkentése, FSC és PEFC növelése
  4. Cselekvési terület: források/klíma – Környezetmenedzsment-rendszerek, energiamegtakarítási intézkedések és klímavédelem
  5. Cselekvési terület: munkatársak – Tervszerű személyes fejlesztési program
  6. Cselekvési terület: társadalom – A munkatársak számára engedélyezni a szociális projektek és intézmények támogatását

 

Így a fenntarthatóság, valamint a klíma- és környezetvédelem a vállalat központi részévé válik azáltal, hogy az ellátási láncban olyan felelősséget vállalunk, amely mind a gyártásban, mind az értékesítésben és a terjesztésben biztosított. 2012 óta a TAKKT-csoport fenntarthatósági teljesítése jelentősen javult . A vállalat fenntarthatósága megköveteli, hogy minden résztvevő párbeszédet folytasson, kommunikáljon egymással , és készen álljon arra, hogy felelősséget vállaljon önmagáért és cselekedeteiért, a közvetve vagy közvetlenül érintettekért és a környezetünkért.

MOBILRA OPTIMALIZÁLT NÉZETET SZERETNE?

A Kwesto webáruháza mostantól új mobil változatban is elérhető, amelynek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk.
Mobil nézet tesztelése
Termék-összehasonlítás