Oldal nyomtatása

Információ az ügyfelek / üzleti partnerek személyes adatainak használatával kapcsolatban, melyek a Kwesto Kft. árueladásával és marketing tevékenységével kapcsolatosak

1.    A Kwesto Kft. tevékenysége

1.1  

A Kwesto Kft. korlátolt felelősségű társaság. Statisztikai számjele 13016294-5147-113-08, székhelye 9024 Győr, Vasvári Pál u.1., bejegyezve a Győri Törvényszék cégjegyzékében, 08-09-011070 szám alatt (továbbiakban mint „Kwesto”). Tevékenysége elsősorban felszerelések értékesítése cégek számára.

 

1.2 

Az üzleti tevékenység szerves része többek közt a vállalat és termékeinek népszerűsítése, valamint az ügyfelek/ üzleti partnereknek nyújtott szolgáltatások javítása, mely során sor kerül az ügyfelek személyes adatainak, valamint az üzleti partnerek és az ügyfelek elérhetőségeinek feldolgozására.

 

1.3 A Kwesto Kft jelenleg internet kereskedést üzemeltet, mely a www.kwesto.hu oldalon érhető el.

 

2.    Kezelő vagy feldolgozó?

2.1  
A Kwesto társaság a személyes adatok kezelője.
A továbbiakban a Kwesto társaság mint „társaságunk”, vagy „mi” szerepel.
 
2.2

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk nem köteles a GDPR-rendelet szerinti személyi adatvédelemmel foglalkozó tisztviselőt kijelölni. Amennyiben ez szükségessé válik, erről a Kwesto időben tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit.

 

2.3 Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit kérjük a következő címre címezze: Kwesto Kft. 9024 Győr, Vasvári Pál u.1.

 

3.    Mit kell teljesítenünk ahhoz, hogy az Ön személyes adatait feldolgozhassuk?

3.1          

Társaságunk, mint a személyes adatok kezelője, köteles betartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből következő kötelezettségeket, (a továbbiakban: alkalmazandó jog). Társaságunk rendszeresen ellenőrzi, hogy a gyakorlat megfelel-e az alkalmazandó jognak, és felelősségteljesen reagál e kötelezettségek teljesítésére, különös tekintettel az egyének magánéletének megőrzésére és az adatok védelmére. A szükséges védelmet harmadik személyeknél is biztosítja, akik a személyes adatok feldolgozásában együttműködnek, vagy személyes adatkezelőkként vagy más rendszergazdaként szerepelhetnek, vagy az ő további rendszergazdáik, feldolgozóik, illetve személyes adatgyűjtőik.

 

4.    Milyen adatokat és mi célból dolgozunk fel Önökről?

4.1 Az üzleti kapcsolat kialakítása és az abból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az ügyfelek, az üzleti partnerek és a potenciális ügyfelek alapvető kapcsolattartási adatai és szerződéses adatai kerülnek feldolgozásra.
 
4.2

A személyes adatok további feldolgozásának célja a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében történik, különös tekintettel az adókötelezettségekre, a más igazgatási vagy igazságügyi hatóságokra, az ellenőrző hatóságokra stb.

 

4.3

A személyes adatokat társaságunk jogos érdekei alapján is feldolgozzuk, különös tekintettel cégünk jogos követeléseinek érvényesítésére, az üzleti tevékenység támogatására, marketingre, a vállalatcsoporton belüli üzleti kapcsolatokra.

 

4.4

Társaságunk az üzleti partnerek és az ügyfelek személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:
a)    tárgyalások a szerződés megkötéséről vagy módosításáról,
b)    a szerződés teljesítése és szolgáltatások nyújtása,
c)    az adott szerződéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése, feltéve, hogy a törvény előírja ezen kötelezettségek teljesítését
d)    a szerződéses követelések rendezése és a fizetési kötelezettségek teljesítése
e)    a számviteli és adókötelezettségek teljesítése
f)    a követelések behajtásához és az egyéb követelések bírósági vagy egyéb független intézmények általi végrehajtásához
g)    az ügyfelek fizetőképességének értékeléséhez,
h)    fizetési tranzakciók bankkártyás végrehajtásához
i)    az ügyféllel történő első kapcsolatfelvételhez
j)    hasonló termékek és szolgáltatások ajánlásához,
k)    marketingtevékenységhez, különösen ügyfelek nyilvántartásának vezetése, marketing felmérések, vevői elégedettségi felmérések, hírlevelek küldése a kezelő tevékenységeiről, üzleti üzenetek küldéséről stb.)

 

4.5

A leendő ügyfelek vagy a szerződéses partnerek személyes adatait a szerződéses kapcsolat megkötése, valamint a termékek vagy szolgáltatások értékesítése céljából társaságunk dolgozza fel.

 

4.6

Társaságunk, mint személyes adatkezelő, elektronikus adatbázist (CRM rendszert) tart fenn, amelyben rögzíti az ügyfelek / üzleti partnerek vagy potenciális ügyfelek alapvető személyes adatait és elérhetőségét, értékeli vásárlói magatartásukat, hogy egyedi termékeket és szolgáltatásokat kínáljon.

 

4.7

Társaságunk, mint személyes adatkezelő, továbbá egy elektronikus adatbázist (CRM rendszer) is fenntart, amelyben rögzíti azon érdeklődő ügyfelek alapvető személyes adatait és elérhetőségeit, akik érdeklődést nyilvánítottak, vagy beleegyeztek abba, hogy Kwesto közleményeit, különösképpen céges katalógust, folyóiratot, magazint kapjanak.

 

4.8

Ügyfeleink személyes adatait a társaságunk által működtetett internetes áruházban is feldolgozzuk a www.kwesto.hu honlapon.

 

4.9 Az ügyfelek, üzleti partnerek és potenciális üzleti partnerek személyes adatai a CRM rendszeren belül a következő terjedelemben kerülnek feldolgozásra:
 • azonosító adatok: név, keresztnév, titulus
 • elérhetőségi adatok: székhely/telephely címe, lakcím, postai küldemény címe, telefonszám, e-mail cím
 • egyéb személyes adatok: bankszámla szám

 

4.10 Jogi személyek vagy vállalkozó természetes személyeknél a következő adatok kerülnek feldolgozásra:
 • azonosító adatok: cégnév, név, keresztnév, adószám, a tevékenység végzésének székhelye és helye
 • elérhetőségi adatok: székhely/telephely címe, postai küldemény címe, telefonszám, e-mail cím
 • egyéb személyes adatok: bankszámlaszám, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail vagy más elérhetősége, munkahelyi beosztása
4.11

Az internetes áruház üzemeltetése során a következő vevői adatok kerülnek feldolgozásra:

 • azonosító adatok: cégnév, név, keresztnév, adószám, statisztikai számjel
 • elérhetőségi adatok: vállalkozás székhelye, telephelye, állandó lakhely címe, postai küldemény címe, telefonszám, e-mail cím
 • egyéb személyes adatok: bankszámlaszám

 

4.12

Amikor meglátogatja honlapunkat, a következő technikai információkat kapjuk meg:

 • kattintások sorrendje
 • http protokoll elemek
 • keresett fogalmak

Ezek az adatok az ügyfélszolgálat folyamatos javítására szolgálnak.

 

4.13

Társaságunk marketingjének és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében ügyfeleinknek / üzleti partnereinknek és jövőbeli üzleti partnereinknek üzleti üzeneteket küldünk (hírlevelek, katalógusok, magazinok, kedvezményes ajánlatok, események, meghívók, születésnapi kívánságok, elégedettségi felmérések, események meghívók stb.) az általuk az áruk és szolgáltatások megvásárlásával, illetve a megadott hozzájárulás alapján megadott elektronikus címekre, vagy az ügyfél által megadott címre. Az üzleti információk küldését jogában áll az ügyfeleknek / üzleti partnereknek bármikor, egyszerűen és költségmentesen elutasítani.

 

4.14 

A társaságunk által üzemeltetett weboldal látogatása során az információkat "számkódos sütikben" tároljuk egy olyan adatalany tároló számítógépén, mely azokat a következő látogatás során automatikusan felismeri. A sütik például lehetővé teszik a weboldalak személyre szabását az adatalany érdekei szerint, vagy olyan felhasználónevet menthetünk el, amelyet nem kell minden alkalommal újra bevinni. A sütiket webhelyünk forgalmának nyomon követésére, az oldalak megjelenítéséről szóló jelentések készítéséhez, statisztikák készítésére, a webhelyen való szörfölésre, valamint a közvetítő hirdetési partner azonosítására használjuk fel. Ebben az esetben a fájl csak a hirdetési partner felismeréséhez szükséges titkosítást tartalmazza. A sütiket olyan szolgáltatóink is használhatják, akikkel megfelelő feldolgozási szerződéseket kötöttünk, és akik webhelyünk forgalmi megfigyelési szolgáltatásait biztosítják számunkra. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy kitöltött rendelési űrlapot csatoljunk Önhöz. Ha nem fogadja el a sütiket, akkor az ilyen hozzárendelés nem lehetséges, és az Ön által rögzített termékek mindig újra elveszhetnek. Ha az adatalany nem kívánja, hogy felismerjük számítógépét, módosítania kell az internet böngésző beállításait úgy, hogy távolítsa el a sütiket a számítógép merevlemezéről, blokkolja a sütiket vagy figyelmeztetéseket állítson be.

 


5.    Hogyan jutnak be az adatok adatbázisunkba?

5.1  

Adatbázisunkba az új adatokat (CRM rendszer) közvetlenül ügyfeleinktől / üzleti partnereinktől / nyilvánosan elérhető forrásokból kapjuk.

 

5.2

Ügyfél adatbázisunkba a beadott adatokat
a)    a megkötött szerződésekből (melyekben társaságunk mint szerződő fél szerepel) nyerjük,
b)    vagy közvetlenül jövendő partnereinktől, azok beleegyezésével szerezzük - leginkább ajánlatkérés, üzlet vagy szolgáltatásnyújtás, vásárlói érdeklődés során.

 

 

6.    Mely személyek férhetnek hozzá az Önök személyes adataihoz, hová továbbítjuk őket?

6.1  

Az összes személyes adatot társaságunk mint adminisztrátor kezeli.

 

6.2

Tekintettel a Kwesto csoporton belüli szükséges együttműködésre és szinergiákra, valamint a megosztott irányítási rendszerekre, az ügyfelek / szerződött partnerek személyes adatait anyavállalatunk más, Kwesto csoporton belüli társaságok számára is elérhetővé teszi.

 

6.3

Az ügyfél-adatbázist nem osztjuk meg egy másik személyes adatkezelővel.

 

6.4

A feldolgozott személyes adatokat korlátozott mértékben megoszthatjuk olyan feldolgozókkal, akik olyan tevékenységeket nyújtanak nekünk mint

 • könyvelési és adózási ügyvitel feldolgozása
 • számlázási szolgáltatások nyújtása
 • bankkártyás fizetés biztosítása
 • ügyvédi irodák
 • rendszertámogatás az anyatársaság vagy más konszernen belüli társaság részéről
 • marketingtevékenység támogatása (levelezőlisták, katalógusok, levél ajánlatok, beleértve az e-maileket, ügyfél- vagy piaci elégedettségi felmérések, ügyfélvonal és e-mail kezelés, vételi magatartás értékelése és hasonló marketing tevékenységek)

 

6.5

Továbbá meghatározott terjedelemben megoszthatjuk ügyfeleink / szerződő partnereink elérhetőségét olyan vállalatokkal, amelyek részünkre szállítanak, tárolnak vagy ellenőrzik az értékesített termékeket, a fel nem használt eladott áruk és csomagolások összegyűjtését és ártalmatlanítását - csak a szükséges mértékben és a szükséges ideig.

 

6.6

Az adatfeldolgozással kapcsolatos informatikai szolgáltatásokat munkatársaink segítségével saját erőforrásainkból biztosítjuk, az adatvédelem és a személyiségi jogok védelmének maximalizálása érdekében. A személyes adatokhoz hozzáférése az anyavállalat IT-részlegének van (beleértve a külső feldolgozókat is), azzal, hogy az adatok feldolgozása az EU területén történik, mely célja az adatok mentése és archiválása, valamint a Kwesto anyacég és a csoport által használt IT eszközök működőképességének és frissítésének biztosításával.

 

6.7

A személyes adatok feldolgozását társaságunk részére feldolgozóink kizárólag személyes adatok feldolgozására irányuló szerződés alapján végezhetik, ezen adatok szervezeti és technikai biztonságának szavatolása mellett, valamint a feldolgozás céljának meghatározásával, továbbá a feldolgozók nem használhatják fel az adatokat más célokra.

 

6.8 A személyes adatok hozzáférhetőek lesznek a közigazgatási hatóságok, különösen a bűnüldöző hatóságok, az ellenőrző hatóságok, a bíróságok, a végrehajtók, a fizetésképtelenségi tisztviselők stb. közötti együttműködés keretében a jogszabályi kötelezettségek teljesítése kapcsán, minden esetben csak a törvényben meghatározott és törvényes felszólításuk alapján.

 

7.    Mennyi ideig tároljuk őket?

7.1  

A szerződéses partnerek adatait az adatbázisban a szerződéses jogviszony teljes időtartamára megőrizzük, hogy a szerződést és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeket teljesítsük és az így keletkező jogokat gyakoroljuk. A szerződés teljesítése céljából a szükséges személyi adatokat az érintett beleegyezése nélkül is feldolgozhatjuk.
Az archiváció és a törvényben előírt archiválási és ellenőrzési feladatok teljesítéséhez és végrehajtásához, valamint társaságunk jogos követeléseinek érvényesítéséhez az adatalanyok személyes adatait a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 10 évig tároljuk. Amennyiben az archiválási vagy ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére a törvény rövidebb határidőt állapít meg, különösen az adóhivatal vonatkozásában, az adatokat a rövidebb, jogszabályban megállapított időtartamig őrizzük meg.

 

7.2

Az Önök beleegyezésével szerzett vagy a CRM rendszerben tárolt adatok feldolgozása a szerződés időtartama alatt történik. Abban az esetben, ha beleegyezésüket visszavonják, a személyes adatokat mégis megőrizzük és feldolgozzuk, ha az szükséges a felek jogos érdekeinek érvényesítésére, vagy ha az ilyen kötelezettség a törvényből ered.

 

7.3

Ha a feldolgozás célja megszűnik, az érintettek összes adatát, erre a célra szolgáltatott adatát töröljük adatbázisunkból.

 

8.    Melyek a természetes személyek jogai személyes adataik feldolgozása során?

8.1   A természetes személy, aki adatalany és akinek adatait feldolgozzuk, jogosult:
a)    személyes adataihoz hozzáférésre az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 15. cikkelye alapján
b)    helytelen személyes adatainak kijavítására az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 16. cikkelye alapján
c)    az Önöknél tárolt személyes adatainak törlésére az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 17. cikkelye alapján
d)    a feldolgozás ellen kifogással élni az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 21. cikkelye alapján
e)    a korlátozott feldolgozásra az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 18. cikkelye alapján
f)    az adatok átruházhatóságára az alkalmazandó jog által előírt mértékben az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 20. cikkelye alapján
g)    panasz benyújtására a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz - bővebb információt lásd www.naih.hu. abban az esetben, ha az alkalmazandó jog szerinti jogai csorbát szenvedtek.

 
8.2 A személyes adatok védelmével kapcsolatos bármely kérdés vagy kérelem esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mail-ben a gdpr@kwesto.hu címen, vagy a +36 96 618 250-es telefonszámon.

 

9.    A személyes adatok megtagadásának következményei

9.1  

A személyes adatok nyújtásának megtagadása azt eredményezi, hogy lehetetlen szerződéses viszonyt létesíteni, és ebből következik a szerződéses kötelezettségek teljesítésének képtelensége. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó, Ön által megadott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható a gdpr@kwesto.hu vagy a +36 96 618 250-es számon, vagy írásban társaságunknak címezve.

 

9.2    
Ha a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezést cégünk marketingtevékenységével kapcsolatban visszavonja, a szolgáltatás vagy kedvezmények nyújtása, amelyekhez a hozzájárulást megadtuk, a visszavonás időpontjában megszűnik.

 

10.    Személyes adatok Európai Unión kívülre továbbítása

10.1A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik feleknek.

MOBILRA OPTIMALIZÁLT NÉZETET SZERETNE?

A Kwesto webáruháza mostantól új mobil változatban is elérhető, amelynek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk.
Mobil nézet tesztelése
Termék-összehasonlítás