Oldal nyomtatása

Információk a Kwesto Kft. üzleti kommunikációjával kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáról

1.    A Kwesto Kft. Társaság tevékenysége

A Kwesto Kft. korlátolt felelősségű  társaság. Statisztikai számjele 13016294-5147-113-08, székhelye 9024 Győr, Vasvári Pál u.1., bejegyezve a Győri Törvényszék cégjegyzékében, 08-09-011070 szám alatt (továbbiakban:„Kwesto”). Tevékenysége elsősorban felszerelések értékesítése cégek számára és az azzal összefüggő szolgáltatások nyújtása. Az üzleti tevékenység szerves része a marketing tevékenység, amely elősegíti a társaság és termékeinek népszerűsítését, valamint az üzleti információk küldésének köszönhetően az ügyfélszolgálat javítását. Ezzel összefüggésben a Kwesto Kft. üzleti információk küldésének céljából ügyfelei személyes adatainak CRM adatbázisát vezeti.

   
 

2.    Kezelő vagy feldolgozó?

A Kwesto a személyes adatok kezelője.  

 

3.    A marketing tevékenységekkel kapcsolatban miért dolgozzuk fel személyes adatait, és mennyi ideig tároljuk őket?

3.1         Az Ön beleegyezésével szerzett adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, termékkatalógus, hírlevél küldése, üzleti ajánlatok és szolgáltatásainkról hírlevelek, beleértve a versenyeket és egyéb értékesítési eseményeket, kedvezményes kuponokat, születésnapi kívánságokat, meghívókat a weboldalunkon (konkrét ügyfelek részére testreszabott ajánlat készítésének lehetősége), további cél ügyfél-elégedettség felmérés végzése, és mindezek tárolása az Ön hozzájárulásának időtartama alatt.

 

3.2

Az üzleti kommunikáció akkor is küldhető Önnek, ha az árucikket cégünknél megvásárolta; de kizárólag a cégünk által forgalmazott, hasonló áruk kínálatával kapcsolatban.

 

3.3 Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a CRM adatbázisból az adatai törlődnek.

 

4.    Hogyan jutnak be az adatok az ügyfél-adatbázisunkba (Üzleti kommunikációs adatbázis)?

4.1         Ügyfél adatbázisunk új adatait közvetlenül az ügyfelektől kapjuk.

 

4.2

Ügyfél adatbázisunkba a beadott adatokat
a)    a megkötött szerződésekből vesszük (ahol a Kwesto szerződő fél) - az azonosító adatok terjedelmében, név, keresztnév, cégnév, lakhely, székhely, adószám, statisztikai számjel, e-mail cím,


b)    az adatalany beleegyezésével - főleg az üzleti értesítések kérelmezésénél, versenyekben és marketing akciókban való részvételnél, az alapvető azonosító és kapcsolat adatok terjedelmében, mint név, keresztnév, cégnév, lakhely, székhely, adószám, statisztikai számjel, e-mail cím, telefonszám

 

4.3 Az adatbázisba az érdeklődő felek regisztrálhatnak a www.kwesto.hu weboldalon, a  https://www.kwesto.hu/w/nlanmeldung webes űrlapon.

 

 

5.    Mit kell teljesítenünk ahhoz, hogy az Ön személyes adatait feldolgozhassuk?

5.1         A Kwesto, mint a személyes adatok kezelője, köteles betartani az alkalmazandó jogot, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből következő kötelezettségeket. A Kwesto rendszeresen ellenőrzi, hogy a gyakorlat megfelel-e az alkalmazandó jognak, és felelősségteljesen reagál-e a kötelezettségek teljesítésére, különös tekintettel az egyének magánéletének megőrzésére.

 

6.    Kivel osztjuk meg adatait, vagy kinek adjuk tovább?el az egyének magánéletének megőrzésére.

 

6.1         Az összes személyes adatot a Kwesto személyes adatkezelőként kezeli.

 

6.2

A személyes adatok adatbázisát részben az anyavállalattal osztja meg, támogatva a cégcsoport marketing tevékenységét és annak érdekében, hogy bizonyos szolgáltatásokat az ügyfelek számára nyújtson. 

 

6.3

Az adatfeldolgozással kapcsolatos informatikai szolgáltatásokat munkatársaink segítségével saját erőforrásainkból biztosítjuk, az adatvédelem és a személyiségi jogok védelmének maximalizálása érdekében. A személyes adatokhoz hozzáférhet a feldolgozást biztosító külső feldolgozó, mely a Kwesto IT szervizét nyújtja azzal, hogy az adatok feldolgozása az EU területén történik, mely célja az adatok mentése és archiválása, valamint a konszern által használt IT eszközök működőképességének és frissítésének biztosítása.

 

6.4 Korlátozottan megoszthatjuk a feldolgozott személyes adatokat azokkal a feldolgozókkal, akik olyan tevékenységeket nyújtanak nekünk, mint például postai küldemények, tömeges levelezési ajánlatok küldése, beleértve az e-mailben küldött e-maileket is stb., mindezt csak a szükséges mértékben és a szükséges ideig, lásd az 7.17 pontot.
 
6.5 Minden feldolgozó, aki reklám- és marketingszolgáltatást nyújt a Kwesto-nak, személyi adatfeldolgozási szerződéssel rendelkezik cégünkkel, amely szerint megfelelő szervezési és műszaki intézkedéseket kell biztosítani a Kwesto társaság szabványai szerint.

 

7.    Mennyi ideig tároljuk őket?

7.1   Az adatalanyok kereskedelmi kommunikáció küldéshez és a cég egyéb marketing tevékenységeihez kapott, az adatbázisban levő adatait a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásuk teljes időtartama alatt megőrizzük, amennyiben ez megkövetelt.
A törvényben előírt archiválási és ellenőrzési feladatok teljesítéséhez és végrehajtásához, valamint társaságunk jogos követeléseinek érvényesítéséhez az adatalanyok személyes adatait a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 10 évig tároljuk. Amennyiben az archiválási vagy ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére a törvény rövidebb határidőt állapít meg, különösen az adóhivatal vonatkozásában, az adatokat a rövidebb, jogszabályban megállapított időtartamig őrizzük meg.

 

7.2

Ön bármikor ingyenesen visszavonhatja személyes adatainak feldolgozását a gdpr@kwesto.hu címen vagy telefonon +36 96 618 250 vagy társaságunk postacímén. Ekkor adatait töröljük és a továbbiakban már nem kerülnek feldolgozásra. Hasonlóképpen az adatalany személyes adatait késedelem nélkül törölni kell, ha a feldolgozás célja megszűnik.

 

7.3

Abban az esetben, ha a beleegyezésüket visszavonják, a személyes adatait mégis megőrizzük és feldolgozzuk, ha az szükséges a felek jogos érdekeinek érvényesítésére, vagy ha az ilyen kötelezettség a törvényből ered.

 

 

8.    Melyek a természetes személyek jogai személyes adataik feldolgozása során?

8.1

A természetes személy, aki adatalany és akinek adatait feldolgozzuk, jogosult:
a)    hozzáférni tárolt személyes adataihoz  az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 15. cikkelye alapján
b)    helytelen személyes adatainak kijavítására az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 16. cikkelye alapján
c)    kérni tárolt személyes adatainak törlését az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 17. cikkelye alapján
d)    a feldolgozás ellen kifogással élni az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 21. cikkelye alapján
e)    a korlátozott feldolgozásra az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 18. cikkelye alapján
f)    az adatok átruházhatóságára az alkalmazandó jog által előírt mértékben az Általános adatvédelmi rendelet GDPR 20. cikkelye alapján
g)    panasz benyújtására a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz - bővebb információt lásd https://naih.hu oldalon abban az esetben, ha az alkalmazandó jog szerinti jogai csorbát szenvedtek.

 

8.2   A személyes adatok védelmével kapcsolatos bármely kérdés vagy kérelem esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mail-ben a gdpr@kwesto.hu címen, vagy telefonon +36 96 618 250 számon.

 

9.    A személyes adatok megtagadásának következményei

9.1   A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezi, hogy az üzleti kommunikáció és a cégünkre vonatkozó egyéb információk nem jutnak el Önhöz.

 

10.    Személyes adatok Európai Unión kívülre továbbítása

 10.1 A Kwesto a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión kívüli harmadik félnek.

 

 

Kwesto s.r.o.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

MOBILRA OPTIMALIZÁLT NÉZETET SZERETNE?

A Kwesto webáruháza mostantól új mobil változatban is elérhető, amelynek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk.
Mobil nézet tesztelése
Termék-összehasonlítás